Allmän pension

Den allmänna pensionen

Född 1938-1953 och tjänar in till din pension

Den allmänna pensionens olika delar

 

När du tar ut din pension består din allmänna pension av inkomstpension, tilläggspension, premiepension och eventuellt garantipension. Din allmänna pension betalas ut av Försäkringskassan.
Eftersom du är född under perioden 1938-1953 får du en del av din pension i form av inkomstpension och premiepension och en del i form av tilläggspension. Tilläggspensionen beräknas enligt de gamla reglerna för ATP och folkpension. Ju tidigare i perioden du är född, desto större är andelen tilläggspension.

 

Orange kuvertet ger besked om den allmänna pensionen.

 

Både personer som fortfarande tjänar in till sin pension och de som har börjat ta ut sin pension får varje år ett orange kuvert. Du som inte har tagit ut din pension får där information om hur mycket du hittills har tjänat in till din allmänna pension och hur mycket du kan tänkas få varje månad när du blir pensionär. Det orange kuvertet ger inte besked om hur stor tilläggspension du har tjänat in. Däremot ingår den i prognosen. För pensionärer ger det orange kuvertet besked om bland annat utbetalning under det aktuella året och fondinformation.

 

Född 1954 eller senare

Din pension kan komma från flera olika håll. Dels från Försäkringskassan som allmän pension.

 

Orange kuvertet ger besked om den allmänna pensionen.

 

Den allmänna pensionen består av inkomstpension, premiepension och garantipension. I det besked, som du får varje år i det orange kuvertet, kan du se hur mycket du hittills har tjänat in till din allmänna pension och hur mycket du kan tänkas få varje månad när du blir pensionär.