Intjänad pension 1997-12-31

Anställd i kommun eller landsting före 1998


Om du var anställd i kommun eller landsting före 1998 och hade fyllt 28 år, har du tjänat in pension enligt äldre pensionsbestämmelser. Den pensionen ingår i din totala tjänstepension och den räknas årligen upp med inkomstbasbeloppet.


Intjänad pension baseras på:

  • Ett genomsnitt av din pensionsgrundande lön under ett antal år före 1997
  • Den tid du har arbetat efter 1998. Du får även räkna tid före 1998, om den ligger till grund för Intjänad pension 1997-12-31

Så betalas pensionen ut

Intjänad pension betalas ut livsvarigt, tidigast från 61 års ålder och senast från 67 år. Den kan också tas ut temporärt före 65 års ålder. Du måste lämna en skriftlig ansökan för att pensionen ska sättas igång. Den ska lämnas in tre månader innan du tänker gå.

Ansök om tjänstepension Öppnas i nytt fönster.


På den här lönen beräknas din tjänstepension

Tjänstepensionen bygger på din livsinkomst. Om du minskar din arbetstid så minskas din pension, och tvärtom. Du kan dock vara ledig av följande orsaker utan att pensionen påverkas negativt.


  • Sjukdom, olycksfall eller arbetsskada
  • Ledighet för vård av barn enligt föräldraledighetslagen
  • Ledighet utan lön på grund av fackligt förtroendeuppdrag


Vi svara på dina frågor rörande tjänstepension

Anna Rieckmann 0723-641301 el anna.rieckmann@burlov.se


Kontaktuppgifter till KPA Pension

Kundservice tfn: 020-650 500