Obekväm arbetstid

Tillägget utges för fullgjord ordinarie arbetstid som förlagts på tider enligt tabell nedan.

Ersättning för obekväm arbetstid inom respektive kategori nedan summeras per kalendermånad. Varje summa avrundas uppåt till närmaste hel- eller halvtimme. Tillägget utges inte för sammanräknad avrundad tid understigande 1 timme inom respektive kategori.

Av tabellen framgår vilken tid det utgår obekväm arbetstidKlockan

Mån-Tors

Vardag kväll

19.00-22.00

Mån-Tors

Vardag natt

22.00-06.00

Fre-Mån

Veckoslut

19.00-07.00

Vardag före 6 jan, 1 maj, Kristi himmelsfärd, 6 juni
och alla helgon dag

Veckoslut

16.00-07.00

Jul, nyår, påsk, pingst och midsommar

Storhelg

18.00-07.00

 

I pdf filen framgår det dag för dag vilken sorts ersättning som utbetalas för arbetad tid.