Obekväm arbetstid

Tillägget utges för fullgjord ordinarie arbetstid som förlagts på tider enligt tabell nedan.

Enligt bestämmelse ska all O-tilläggstid inom respektive kategori summeras var för och avrundas uppåt till närmaste hel- eller halvtimme. Avrundningen sker per kalendermånad.

Av tabellen framgår vilken tid det utgår obekväm arbetstidKlockan

Mån-Tors

Vardag kväll

19.00-22.00

Mån-Tors

Vardag natt

22.00-06.00

Fre-Mån

Veckoslut

19.00-07.00

Vardag före 6 jan, 1 maj, Kristi himmelsfärd, 6 juni
och alla helgon dag

Veckoslut

16.00-07.00

Jul, nyår, påsk och midsommar

Storhelg

18.00-07.00