Vanliga frågor

frågor

Ansöka om pension

En arbetstagare har rätt att få pension från arbetsgivaren utbetalad tre månader efter det att arbetsgivaren tagit emot en fullständig ansökan. Ansökan sker på blanketten Ansökan om tjänstepension Öppnas i nytt fönster..

 

Hur är förutsättningarna för uttag av partiell ålderspension?

Om arbetstagaren avgår från del av sin anställning eller avgår helt och tillträder en anställning med lägre sysselsättningsgrad har han/hon rätt till partiell ålderspension för motsvarande del.

 

Måste partiellt uttag göras i samband med minskningen av sysselsättningsgraden, eller kan det göras en tid efter arbetstidsminskningen eller avgången?

Partiellt uttag behöver inte göras i samband med arbetstidsminskningen, utan kan göras en tid efter.

 

Är det möjligt att ta ut pensionsförmånerna vid olika tidpunkter?

Från samma arbetsgivare måste alla förmåner (avgiftsbaserad, ålderpension, intjänad pensionsrätt 1997-12-31 och ev kompletterande ålderspension) tas ut vid samma tidpunkt. Har arbetstagaren rätt till någon PFA-förmån från en annan arbetsgivare kan han/hon välja att ta ut den vid en annan tidpunkt.

 

Är det möjligt att återkalla pensionen, d v s ändra ett beslut om pensionsutbetalning från livsvarig till temporär eller från temporär till livsvarig utbetalning?

Man kan inte göra någon ändring i en pågående utbetalning

 

Vad är temporärt uttag?

En pension som betalas ut under en kortare tid är temporär och den måste tas ut och vara slutligt utbetalad vid 65 års ålder. Pensionen betalas ut tidigast från det man fyllt 61 år. Tar man ut den under kortare tid än tre år före 65-års dagen gäller den s k 80% regeln, d v s pensionen får inte vara högre än 80 procent av slutlönen i anställningen. Skulle en del av pensionen p g a denna regel inte utbetalas kommer resterande del att utbetalas livsvarigt fr o m månaden man fyller 65 år.