Jour & Beredskap

Jour och beredskap enligt AB 17 §22

Med jour avses att arbetstagaren utöver fastställd arbetstid står till förfogande på arbetsstället för att vid behov omedelbart utföra arbete.

 

Ersättning utgår med:

  • Tid som uppgår till högst 50 timmar under kalendermånaden 30% av timlönen
  • Tid därutöver under kalendermånaden 59% av timlönen

 

 Med beredskap avses att arbetstagaren utöver fastställd arbetstid står till förfogande på annan plats för att vid behov utan dröjesmål utföra arbete.

 

Ersättning utgår med:

  • Tid som uppgår till högst 130 timmar under kalendemånaden 14% av timlönen
  • Tid därutöver under kalendermånaden 28% av timlönen

 

Jour enligt Bilaga J till AB 17

Bilaga J bygger på principen att hälften av jourpasset betraktas som utförd ordinarie arbetstid och hälften som jourtid – detta oaktat hur fördelningen av jour och ordinarie arbete varit respektive pass. Ersättningarna för jourpass har utformats enligt den ovan nämnda principen och ersättning i form av OB- respektive jourersättning utges med 50 % av de belopp som framgår enligt AB § 21 Obekväm arbetstid och AB §22 Jour och beredskap.