Uppdragstagare

Tillfälligt anställd uppdragstagare

Tillfälligt anställda uppdragstagare, artister med mera ska fylla i blankett för uppdragstagare Öppnas i nytt fönster. för att få ut sitt arvode och eventuella resekostnader.


Finns F-Skatt?

Om F-skatt finns ska kopia på den bifogas tillsammans med ifylld blankett. Lämnas sedan till ekonomiavdelningen för utbetalaning.


Finns inte F-skatt?

Om F-skatt saknas ska lönen betalas ut via lönesystemet och då ska blanketten fyllas i och lämnas sedan till Löneserviceenheten för utbetalning.