AKAP-KR

Från 1 januari 2023 gäller AKAP-KR för samtliga anställda. Anställda som tidigare omfattats av KAP-KL med en årslön upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp övergår till AKAP-KR.

 

Premieinbetalning

Varje år betalar din arbetsgivare in en pensionsavgift till din pension. Det är du själv som väljer var pengarna ska placeras. Gör du inget aktivt val placeras din avsättning i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension.

  • Pensionsavgiften höjs från 4,5 % till 6 % för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, brytpunkten motsvarar 2023 en månadslön på 46 438 kr
  • För lön över 7,5 inkomstbasbelopp ändras beloppet från 30 % till 31,5 % för lönedelar över brytpunkten

Förvaltning

Du väljer själv hur premien ska förvalta och man kan välja att placera premien i en traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring. Om inget val görs placeras avgifterna i en traditionell försäkring hos KPA Pension med återbetalningsskydd. Det är Pensionsvalet Länk till annan webbplats. som hanterar ditt val. Arbetsgivare betalar in premien till Pensionsvalet fyra gånger per år: 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december.

 

Utbetalning

För dig som ansöker om utbetalning av din avgiftsbestämda tjänstepension så har du möjlighet att ta ut den på följande sätt:

  • Lägsta åldern då den avgiftsbestämd ålderspensionen tidigast kan betalas ut höjs till 60 år från som tidigare 55 år
  • Den kortast tillåtna utbetalningstid är 10 år i stället för som tidigare 5 år.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd är förvalt. Det innebär att förmånstagare får en efterlevande-pension som betalas ut varje månad under fem år. Återbetalningsskyddet kostar ingenting men den egna pensionen blir lägre då man går miste om extrainsättningar i form av arvsvinster.