Pensioner

Pensionens tre delar

Pensionen består av flera delar 

Din allmänna pension

Är grunden i pensionspyramiden, den får du från staten. Den består av tre delar.

  • Garantipension som är grund-skyddet för dig som annars skulle få en liten pension.
  • Inkomstpension som grundar sig på den inkomst du har under yrkeslivet.
  • Premiepension som du själv bestämmer över. Av din lön går 2,5 procent till premiepensionen som du får placera i fonder som du själv väljer. 

Pensionsavtal - tjänstepensionen

Den 1 januari 2006 trädde pensionsavtalet KAP-KL i kraft. KAP-KL ersatte det tidigare pensionsavtalet PFA. KAP-KL gäller för den som är född 1938 eller senare och som är anställd i kommun.

Den 1 januari 2014 trädde pensionsavtalet AKAP-KL i kraft och gäller för personer som är födda 1986 eller senare. 

Privat pension

Tillsammans ger allmän pension och tjänstpension cirka 55-70 procent av din lön när du slutar arbeta. Det kan därför vara klokt att komplettera med ett privat pensionssparande.


Det ger dig många fördelar: Du öronmärker pengar för framtiden. Du minskar glappet mellan lönen och pensionen. Du kan ta ut pensionen redan från 55 år. Du kan trygga för familjen med ett återbetalningsskydd. Du får göra avdrag i deklarationen. Inkomstskatt betalar du först när du tar ut pensionen.