KAP-KL

För anställda som tillhör KAP-KL avtalet består det av två delar, en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd del.

 

Avgiftsbestämd del:

  • arbetsgivaren betalar varje år in en pensionspremie på 4,5 % av den pensionsgrundande lönen.

Premieinbetalning

Varje år betalar din arbetsgivare in en pensionsavgift till din pension. Det är du själv som väljer var pengarna ska placeras. Gör du inget aktivt val placeras din avsättning i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension.

 

Förvaltning

Du väljer själv hur premien ska förvaltas och kan välja att placera premien i en traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring. Om inget val görs placeras avgifterna i en traditionell försäkring hos KPA Pension med återbetalningsskydd. Det är Pensionsvalet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som hanterar ditt val. Arbetsgivare betalar in premien till Pensionsvalet en gång per år den 31 mars.

 

Utbetalning

För dig som ansöker om utbetalning av din avgiftsbestämda tjänstepension så har du möjlighet att ta ut den på följande sätt:

  • Lägsta åldern då den avgiftsbestämd ålderspensionen tidigast kan betalas ut höjs till 60 år från som tidigare 55 år
  • Den kortast tillåtna utbetalningstid är 10 år i stället för som tidigare 5 år.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd är förvalt. Det innebär att förmånstagare får en efterlevandepension som betalas ut varje månad under fem år. Återbetalningsskyddet kostar ingenting men den egna pensionen blir lägre då man går miste om extrainsättningar i form av arvsvinster.

 

Förmånsbestämd del:

För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp tjänar man in till en förmånsbestämd ålderspension baserat på:

  • den pensionsgrundande lönen samt
  • den tid som man har tjänat in till förmånen (fullt intjänande får man om man har arbetat 30 år)
  • pensionsförmånen grundar sig på en genomsnittslön (pensionsunderlag) som vid beräkning bortser från beräkningsåret och året före. För sjuårsperioden dessförinnan väljer man ut de fem bästa löneåren och räknar ut en genomsnittslön som värdesäkras till beräkningsårets nivå, enligt 9-7-5.

Den förmånsbestämda delen beräknas vid pensionsavgång och hanteras av vår pensionsadministratör, KPA Pension.

Pensionen betalas ut livsvarigt vid pensionsavgång, tidigast från 61 år och senast från 67 år. Slutar den anställde utan att ta ut sin pension får man istället en livränta. Det finns en efterlevandepension i försäkringen så länge som du är anställd inom KAP-KL avtalet.