Förmånsbestämd ålderspension

För dig med högre lön

 

Du som har lön över 7,5 inkomstbasbelopp (39 063kr/mån 2018) tjänar in förmånsbestämd ålderspension från 28 års ålder. Den förmånsbestämda ålderspensionen baseras på:

 

  • Din pensionsgrundande lön
  • Antal år du har arbetat

 

Hur stor bli pensionen?

Pensionens nivå är 55 procent av lönen mellan 7,5 och 20 basbelopp och 27,5 procent mellan 20 och 30 basbelopp. För att få hel förmånsbestämd ålderspension måste du ha arbetat i 30 år.

 

Är du född 1946 eller tidigare behåller du det förra pensionsavtalet PFAs nivå på 62,5 procent av pensionsgrundande lön. För födda 1947-1967 trappas nivån stegvis ner till 55 procent.

 

  • Att pensionens nivå trappas ner kompenseras av att den avgiftsbestämda pensionen blir högre