Avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL

För dig som är född 1985 eller tidigare

 

Varje år från det att du fyllt 21 år och längst till den månad du fyller 67 år betalar din arbetsgivare in pengar till din avgiftsbestämda ålderspension. Arbetsgivaren betalar en avgift för inkomst upp till 30 inkomstbasbelopp. Agiften är 4,5 procent på din årslön.

Ditt eget val

Du bestämmer själv hur din avgiftsbestämda ålderspension ska förvaltas. Du kan placera den i en traditionell pensionsförsäkring eller en fondförsäkring hos valfritt försäkringsbolag.

Gör du inget val placeras pengarna i KPA Pension i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd som du kan välja bort.

Hur placerar jag min pengar?

Pensionsvalet har hand om administrationen kring valet. Du kan placera din avgiftsbestämda ålerspension i en traditionell pensionsförsäkring eller en fondförsäkring hos ett av de försäkringsbolag som finns angivna på valblanketten.
Senast den 31 december varje år ska du välja vem som ska förvalta din avgiftsbestämda ålderspension. Möjlighet till omval för framtida premier finns.

 

Kontakt: Pensionsvalet PV AB
Telefon: 020-65 01 11
E-post: info@pensionsvalet.se


Så betalas pensionen ut

Pensionen betalas tidigast ut från 55 års ålder. Hur stor pensionen blir beror på hur mycket som sparats och vilken avkastning du fått.