Avgiftsbestämd ålderspension AKAP-KL

För dig som är född 1986 eller senare

 

Varje år betalar din arbetsgivare in pengar till din avgiftsbestämda ålderspension. Arbetsgivaren betalar en avgift för inkomster upp till 30 inkomstbasbelopp. Avgiften är 4,5 procent på din årslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (39 063 kr 2018) inkomster däröver avsätts med 30%.

Ditt eget val

Du bestämmer själv hur din avgiftsbestämda ålderspension ska förvaltas. Du kan placera den i en traditionell pensionsförsäkring eller en fondförsäkring hos valfritt försäkringsbolag.

Gör du inget val placeras pengarna i KPA Pension i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd som du kan välja bort.

Hur placerar jag min pengar?

Pensionsvalet har hand om administrationen kring valet. Du kan placera din avgiftsbestämda ålerspension i en traditionell pensionsförsäkring eller en fondförsäkring hos ett av de försäkringsbolag som finns angivna på valblanketten.
Senast den 31 december varje år ska du välja vem som ska förvalta din avgiftsbestämda ålderspension. Möjlighet till omval för framtida premier finns.

 

Kontakt: Pensionsvalet PV AB
Telefon: 020-65 01 11
E-post: info@pensionsvalet.se

 

Så betalas pensionen ut

Pensionen betalas tidigast ut från 55 års ålder. Hur stor pensionen blir, beror på hur mycket som sparats och vilken avkastning du fått.