Handböcker

Uppdatering av handböcker sker efterhand för Självservice

Nedan finns också Anställningsavtal, här visar vi hur ett anställningsavtal ska vara skrivet utifrån anställningsform.


Anställningsavtalets betydelse ur ett systemperspektiv.

Läs mer här! Word, 181.2 kB.

Handböcker