Handböcker

Uppdatering av handböcker sker efterhand för Självservice

Nedan finns också Anställningsavtal, här visar vi hur ett anställningsavtal ska vara skrivet utifrån anställningsform.

Handböcker