Publiceringsdatum:

Läs om ändringarna i pensionsavtalet som började gälla från 1 januari 2023

AKAP-KR är det nya, avgiftsbestämda, pensionsavtalet för kommunsektorn som gäller från den 1 januari 2023.

Det äldre avtalet KAP-KL omfattar arbetstagare födda 1985 eller tidigare. KAP-KL har både en avgiftsbestämd del och en förmånsbestämd del för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp (IBB), brytpunkten motsvarar 2023 en månadslön på 46 438 kr.

 

Det nyare pensionsavtalet AKAP-KL omfattar arbetstagare födda 1986 eller senare. AKAP-KL är ett helt avgiftsbestämt avtal. Du som omfattas av AKAP-KL byter automatiskt till det nya avtalet AKAP-KR, namnbytet kommer av att Landstinget numera benämns som Regioner. I AKAP-KR kommer du att få högre pensionsavsättningar

 

Avtalet AKAP-KR

Varje år betalar din arbetsgivare in en pensionsavgift till din pension. Det är du själv som väljer var pengarna ska placeras. Gör du inget aktivt val placeras din avsättning i en traditionell pensionsförsäkring hos KPA Pension.

  • Pensionsavgiften höjs från 4,5 % till 6 % för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, brytpunkten motsvarar 2023 en månadslön på 46 438 kr
  • För lön över 7,5 inkomstbasbelopp ändras beloppet från 30 % till 31,5 % för lönedelar över brytpunkten

För dig som ansöker om utbetalning av din avgiftsbestämda tjänstepension så har du möjlighet att ta ut den på följande sätt:

  • Lägsta åldern då den avgiftsbestämd ålderspensionen tidigast kan betalas ut höjs till 60 år från som tidigare 55 år
  • Den kortast tillåtna utbetalningstid är 10 år i stället för som tidigare 5 år.

Varje år betalar din arbetsgivare in pensionsavgift till din pensions- eller fondförsäkring. Det är du själv som väljer var pengarna ska placeras. Gör du inget aktivt val placeras din avsättning i en traditionell pensionsförsäkring hos KPA Pension.

Reglerna för din tjänstepension bestäms av arbetsgivare och fackförbund. Det är arbetsgivare och fackförbund som förhandlar fram de kollektivavtal som reglerar tjänstepensionen för anställda inom kommun och region.

 

Du kan behöva göra ett val

Du som tjänar in förmånsbestämd pension enligt KAP-KL Länk till annan webbplats. kan välja att fortsätta att omfattas av KAP-KL eller gå över till AKAP-KR. Om du väljer att gå över till AKAP-KR får du en livränta som motsvarar den förmånsbestämda pension som du tjänat in fram till bytet till AKAP-KR. Arbetsgivaren betalar också in en extra premie på din lön över 7,5 inkomstbasbelopp.

 

Du som har den här valmöjligheten ska göra ditt val senast den 31 maj 2023. Du kommer att få den information du behöver från din arbetsgivare.