Publiceringsdatum:

Ny manual - Självservice för medarbetare

Nu finns en ny manual för medarbetare och hanteringen i självservice. Det är en övergripande manual där vi har med de moment som medarbetaren behöver registrera i självservice, även lite tips och bra att tänka på.

 

I situationer där det kräver att chef måste utföra vissa delar för att allt ska bli korrekt, så har vi skrivit in det också.

Vårt syfte med denna manual är att det ska förenkla för medarbetaren, genom att skapa en tydlighet och att all information är samlad på ett ställe. Men även som ett stöd till chefer i sitt dagliga arbete och vid introduktion av nya medarbetare.

 

Manualen är uppbygg i olika moment, där varje stycke är sökbart i dokumentet. Dokumenten ligger under fliken manualer - för medarbetare.

 

Vi tar tacksam emot feedback från er eller önskemål om förändringar/nya manualer som skulle underlätta.