Publiceringsdatum:

Löneservice lanserar e-tjänster för säkrare och snabbare processer

Digitala Burlöv

Införandet av e-tjänster hos Löneservice är ett steg i det kontinuerliga arbetet med att skapa mer användarnytta och förenkla för medarbetare och chefer att hantera sina ärenden. Med ett digitalt arbetsflöde blir processerna mer automatiserade vilket bland annat innebär att du som medarbetare kan får svar på dina lönefrågor tidigare.

– Vi startade projektet under hösten tillsammans med Tim Törnblom på medborgarservice och målet är att minimera den analoga hanteringen och flytta över processerna till den digitala världen i form av e-tjänster. Detta medför en säkrare och mer korrekt hantering under hela leveransen, från anställd till utbetald lön, säger projektledaren Jenny Lundgren.

Rättelse av lön och olika intyg är först ut

E-tjänsterna som lanseras först är Rättelse av lön, Semesterväxling*, Arbetsgivarintyg och Tjänstgöringsintyg. Arbetet med digitaliserade processer fortsätter bland annat med fler e-tjänster som lanseras successivt. Jenny berättar också att de håller på att ta fram en supportsida för att underlätta för anställda och chefer där de kan få svar på de vanligaste frågorna.

Uppdatering av hemsidan

Burlöv, Kävlinge och Staffanstorps kommuner har en gemensam löneserviceenhet och e-tjänstplattformen kommer att bli en knutpunkt för medarbetare i våra tre kommuner. Samtidigt med lanseringen av e-tjänsterna så kommer Jenny och kollegor på kommunikationsavdelningen påbörja arbetet med att se över hemsidan. Precis som för e-tjänsterna är målet att underlätta för användarna med tydlig information som många har nytta av och som är lätt att till sig. Bland annat kommer de att se över texterna och ta fram kortare instruktionsfilmer.

* E-tjänst för semesterväxling har sedan tidigare funnits i Burlövs kommun och kommer från och med 2022 att lyftas över till löneservice e-tjänst.

Löneservice lanserar e-tjänster för säkrare och snabbare processer