Publiceringsdatum:

Aktuellt ang Covid19

Coronaviruset – vad gäller?

Försäkringskassan uppdaterar denna sidan med information om vad som gäller karensdagen, läkarintyg m m om man är sjuk https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Försäkringskassans nya regler i samband med Covid-19

Från den första juli 2020 kan ersättning utges till personer som måste avstå från arbete på grund av att hen själv tillhör en riskgrupp och själv riskerar att bli smittad eller för att hen måste undvika att smitta en närstående.

Enligt bestämmelserna kan ersättning sökas för max 90 dagar under perioden juli-september 2020. Det kommer att bli möjligt att ansöka från och med den 24 augusti. Det är ett stort antal kriterier som måste vara uppfyllda för att personer ska kunna få ersättning. Läs mer om detta på Försäkringskassans hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I det fallet du tillhör en riskgrupp är det viktigt att du kontaktar din chef.

I det fall du måste avstå från att arbeta och tänker söka ersättning från försäkringskassan för en period, ska du samtidigt ansöka om obetald ledighet (tjänstledighet utan lön) för samma period. Om försäkringskassan godkänner din ansökan ska detta beslut skickas till Löneservice så att frånvaroorsaken blir korrekt i Självservice.